W piękną, słoneczną niedzielę 11 czerwca pod hasłem „Czas na rodzinę” przeszliśmy ulicami Warszawy w Marszu dla Życia i Rodziny. Całymi rodzinami manifestowaliśmy przywiązanie do rodziny zbudowanej na małżeństwie, nastawionej na przyjęcie i wychowanie dzieci oraz szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Marsz warszawski organizowany przez Centrum Życia i Rodziny wyruszył z Placu Trzech Krzyży i przeszedł Traktem Królewskim na Plac Zamkowy.

Podczas wystąpienia wieńczącego Marsz, prezes Centrum Paweł Kwaśniak zaznaczył, że troska o rodzinę stała się jednym z czołowych tematów życia publicznego w Polsce, a także wyraził satysfakcję z działań podejmowanych na szczeblu rządowym i samorządowym dzięki którym przyjmowanie na świat i wychowanie dzieci w rodzinie staje się łatwiejsze.

Wskazał również na  zagrożenia, jakie czyhają na rodziny. Są to na przykład realizowane w niektórych szkołach projekty edukacyjne, w których podważa się wartość i naturalną rolę rodziny w wychowaniu dzieci. Wyraził też niepokój związany z brakiem działań Rządu w kierunku wypowiedzenia tzw. Konwencji antyprzemocowej która w instytucji rodziny, wierze i tradycji upatruje źródeł przemocy i patologii. Podobnie jest z utrzymywaniem w mocy Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia 2015 r. wprowadzającego do szkół tzw. edukację antydyskryminacyjną.
Uczestnicy Marszu stanowczo domagali się także jak najszybszego uchwalenia prawa w pełni chroniącego życie dzieci nienarodzonych. Podczas swojego wystąpienia Prezes Centrum apelował by rządzący nie ulegali krzykliwym środowiskom, które w wulgarny sposób nie chcą dopuścić do pełnej ochrony życia.
Uczestnicy Marszu podkreślali, że jest on radosną manifestacją przywiązania do podstawowych wartości, miejscem spotkania dla wszystkich, którzy w silnej rodzinie widzą gwarancję swojego rozwoju. Podkreślali również, że daje on sposobność, by spotkać osoby, podzielające te same wartości.

W marszu uczestniczyły przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także członkowie ruchów i stowarzyszeń, duchowni, działacze społeczni i osoby publiczne z rodzinami.

Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny był organizowany już po raz dwunasty. Analogiczne marsze, organizowane pod tym samym hasłem przeszły w niedzielę 11 czerwca także ulicami innych 50 miast. Razem w okresie od marca do września marsze organizowane są w około 140 miastach całej Polski i gromadzą ok. 150 – 200 tys. uczestników.


Marsz dla Życia i Rodziny
 w Warszawie
odbędzie się już po raz 12, przejdziemy pod hasłem Czas na rodzinę. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę, że rodzina jest naszym największym skarbem, że należy o nią dbać, szanować i poświęcać jej dużo czasu. Zapraszamy rodziny z dziećmi, babcie i dziadków, narzeczonych, osoby poszukujące swojej drugiej połówki, które czują, że to już czas na założenie rodziny. Pokażmy jak jest dużo Warszawiaków dla których życie i rodzina są największą wartością!

Regulamin Marszu: Pobierz>>

 

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy Marszu będą mogli pomóc podopiecznym Domu Samotnej Matki w Chyliczkach pod Warszawą, który prowadzą Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Na ten cel zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna. Dom potrzebuje dużego wsparcia, będziemy wdzięczni za każdą przekazaną złotówkę. Każdy kto przyłączy się do zbiórki pomoże ratować życie ponieważ schronienie w tym Domu znajdują kobiety i ich dzieci, które doświadczyły przemocy, a wiele z nich musiało uciekać ponieważ były zmuszane przez najbliższych do aborcji. Pomóżmy im wspólnie stworzyć jak najlepsze warunki do życia, a dzieciom dać choć namiastkę szczęśliwego dzieciństwa.

 

Zapraszamy serdecznie!

 

 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny zostało powołane, aby dawać publiczne świadectwo o dwóch fundamentalnych prawdach, na których opiera się nasza cywilizacja i wynikający z niej porządek społeczny, a mianowicie:

każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między kobietą a mężczyzną, otwarta na przyjęcie i wychowanie dzieci jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Te prawdy, które jeszcze do niedawna były uznawane za oczywiste, z coraz większą gwałtownością są atakowane przez promotorów tzw. "cywilizacji śmierci" i "dyktatury relatywizmu". Pojęcia te sformułowane przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI doskonale demaskują współczesne utopie, które pod pretekstem budowania nowoczesnego społeczeństwa ograniczają prawo do życia i zmieniają definicję rodziny.

W obliczu tych wyzwań podejmujemy działania i wspieramy inicjatywy, które:

sprzeciwiają się wszelkim formom ograniczania prawa do życia, jak również zjawiskom kulturowym i obyczajowym niszczącym szacunek dla życia dzieci poczętych oraz osób chorych i starych;
sprzeciwiają się wszelkim formom prawnej, kulturowej i obyczajowej dyskryminacji małżeństwa i rodziny, w szczególności wielodzietnej, przez narzucanie tzw. alternatywnych modeli rodzinnych lub tzw. wolnych związków;
promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które sprzyjają poszanowaniu życia człowieka od jego poczęcia, aż do jego naturalnego końca;
promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które zachęcają do posiadania jak największej liczby dzieci i postrzegania ich jako powodu do radości, a nie zbędnego ciężaru;
promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które wspierają model rodziny oparty na wiernym i trwałym małżeństwie między mężczyzną i kobietą;
motywują do działania na rzecz życia i rodziny osoby indywidualne, organizacje społeczne, polityczne a także instytucje samorządowe i państwowe.

Historia
Galerie
Filmy
Aktualności

Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie.
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa
tel./fax +48 (22) 629 11 76
email: biuro@marsz.org

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe