Marsz dla Życia i Rodziny

START:

GODZINA:

KOORDYNATOR

KAZIMIERZ JANECZKO

dzierzoniow@marsz.org

Relacja fotograficzna z Marszu dla Życia i Rodziny 2019 w Dzierżoniowie.    

VII MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY 2018 - „Polska Rodziną Silna”.

Jestem katolikiem i tego nie ukrywam. Dlatego też uważam i mówię, że rodzina to ta naturalna, w której dziecko musi mieć matkę i ojca. Tak jest zapisane w Konstytucji RP, Rozdział 1, Art. 18: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

Konstytucja Rzeczypospolitej określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. A zatem - jednej kobiety i jednego mężczyzny, a nie dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet. Związanie z małżeństwem instytucji rodziny oraz macierzyństwa i rodzicielstwa oznacza, że ustawodawcy nie wolno zmienić definicji małżeństwa, które rozumie się jako instytucję związaną z prokreacją i wychowaniem dzieci.

Małżeństwo opiera się na zasadzie dobrowolności i jest wolnym wyborem jednostek. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki, jakie przysługują im z racji zawarcia związku małżeńskiego, oraz prawa w rodzinie, wobec swoich dzieci. Rodziną są małżonkowie i ich dzieci. Rodzina jest podstawową komórką społeczną i jej pierwszym zadaniem jest wychowanie potomstwa. Użyte w Konstytucji pojęcie rodzicielstwa mówi jednak, że rodziną będzie również samotny rodzic z dzieckiem (tzw. rodzina niepełna).

3 czerwca 2018 r. ulicami Dzierżoniowa po raz siódmy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Setki osób przybyło, by cieszyć się życiem i dać wyraz poparcia dla najważniejszej dla każdego człowieka instytucji - rodziny. „Polska Rodziną Silna” - takie hasło przyświecało tegorocznej edycji Marszów dla Życia i Rodziny w całej Polsce. Marsze są świadectwem przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny. Mieszkańcy Dzierżoniowa kolejny raz pokazali, że nie wstydzą się przywiązania do wartości rodzinnych i obrony życia od poczęcia. Wyszli na ulice miasta, aby zademonstrować swoje poglądy i przywiązanie do wartości chrześcijańskich, które są drogowskazem w ich życiu. W Deklaracji Organizatorów Marszów dla Życia 2018 czytamy: „W 2018 r. hasło przewodnie Marszów brzmi „Polska rodziną silna!”. Podkreśla ono zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny są płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.

Rok 2018 jest rokiem niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II, Referendum konstytucyjnego oraz wyborów samorządowych. [...]

Największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny”.

W ten kontekst wpisują się słowa Mateusza Morawieckiego, który stanowczo podkreślił, że skończył się czas, gdy posiadanie większej liczby dzieci było przyczyną wytykania palcami. - Chcę się zobowiązać, że właśnie i zwłaszcza dla was prowadzimy nasze działania społeczne, działania gospodarcze i takie działania będziemy prowadzili, bo nie ma silnej Polski bez silnych rodzin i dzięki wam, waszym działaniom i staraniom matek będziemy mieli silną, piękną i dumną Polskę. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję - mówił premier zwracając się do uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.

VII Dzierżoniowski Marsz wyruszył o godz. 14.30 z placu przy kościele parafii pw. Chrystusa Króla. Trasa marszu przebiegała ulicami Nowowiejską, 11 Listopada, Grota Roweckiego przez Os. Kolorowe,  ul. Świdnicką a zakończył się w Kinoteatrze w którym pokazano film o tematyce religijno-politycznej.

Uczestnicy nieśli biało-czerwone flagi, kolorowe baloniki oraz transparenty z hasłami: ''Nie zabijaj - kochaj'', ''W rodzinie smutek ginie'', ''Każdą godzinę inwestuj w rodzinę'', ''Dziecko to skarb a nie garb'', "Pełna rodzina szczęścia przyczyna" oraz ''Kto w rodzinie ten nie zginie''. Uczestnikami manifestacji byli przedstawiciele rodzin, grup modlitewnych i stowarzyszeń skupionych wokół Kościoła m.in. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z parafii pw. Królowej Różańca Św. oraz mieszkańcy Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości. Nie zabrakło w nim przedstawicieli Kościoła i stowarzyszeń w tym liczny udział członków Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego. Wraz z wiernymi maszerowali księża z dekanatu Dzierżoniów, lokalni biznesmeni, artyści, nauczyciele i radni. Łączy ich głęboki sprzeciw wobec niszczenia fundamentalnego prawa Polaków do życia w tradycyjnych rodzinach, sprzeciw wobec In vitro i ideologii gender. Wyszliśmy na ulice również po to, by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić - dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia. Marsz dla Życia jest publiczną demonstracją obrońców życia człowieka, która ma na celu zamanifestowanie uznania wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania.

Zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników marszu coraz bardziej integruje środowiska, dla których wartości chrześcijańskie, tradycja, patriotyzm i wyznawana wiara są ciągle ważne i aktualne, którymi kierują się w swoim życiu. To również dowód na zmieniającą się świadomość społeczeństwa w postrzeganiu roli i wartości jakie niesie tradycyjna rodzina w życiu społecznym i państwowym. Jednak z ubolewaniem i rozczarowaniem zauważyłem, że w marszu, który jak sądziłem powinien być ponad podziałami politycznymi, nie było ani jednego przedstawiciela władz samorządowych miasta, gminy i powiatu. Czyżby problemy dzierżoniowskich rodzin są im obojętne? Warto o tym fakcie pamiętać w zbliżających się wyborach samorządowych.

Organizatorami marszu corocznie są rodziny z Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół.

Kazimierz M. Janeczko

 

Close Menu