Marsz dla Życia i Rodziny

START:

GODZINA:

KOORDYNATOR

KS. TOMASZ KANCELARCZYK

szczecin@marsz.org

„Piękni od poczęcia”

Słowo „piękny” w stosunku do człowieka można rozumieć nie tylko jako odnoszący się do urody, ale również jako synonim jego wartości, wyrażającej człowieczeństwo. Przez hasło tegorocznego Marszu dla Życia zwracamy uwagę na całościowe spojrzenie na wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci w duchu encykliki św. Jana Pawła II „Evangelium Vitae”. Wartościowanie życia tylko i wyłącznie na jakimś jego etapie czy też uzależnianie go od „przydatności” w społeczeństwie, jest niczym innym jak budowaniem tego o czym mówił św. Jan Paweł II czyli „cywilizacji śmierci”. Jest to segregacja i rasizm, już nie ze względu na kolor skóry, ale na stan zdrowia lub etap rozwoju. Bo jeżeli twierdzimy, że negujemy wartość życia człowieka tylko w części, na przykład ze względu na rozmiar lub występującą niepełnosprawność, to tak naprawdę za każdym razem negujemy tego człowieka w całości. Dlatego też na zachodzie Europy aprobata aborcji „zaowocowała” aprobatą eutanazji. Obrona życia człowieka od poczęcia jest najbardziej cywilizowaną formą odniesienia się do człowieka. Przypomnijmy słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kaliszu w 1997 r.: Miarą cywilizacji — miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury — jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe… Jaką zatem jesteśmy cywilizacją? Wciąż poganiamy rozwój technologiczny, prześcigamy się w naukowych odkryciach, a gdy spojrzymy na mapę to ciężko dojrzeć taki kraj w którym aborcja nie byłaby legalna. Dzieje się tak, gdyż nie potrafimy pochylić się nad tym najmniejszym, dostrzec piękna w tym co niewidoczne, tak jak to życie dopiero co poczęte, tak bezbronne i zdane na drugiego człowieka. Dlatego hasło tegorocznego Szczecińskiego Marszu dla Życia mocno podkreśla, że „Piękni od poczęcia” są narodzeni i jeszcze nienarodzeni, pełnosprawni i niepełnosprawni, chciani i kochani, jak również ci których początek życia nie spotyka się z miłością. Jakże często w otoczeniu matki oczekującej narodzin dziecka, brakuje spojrzenia pełnego miłości i zrozumienia, że piękni jesteśmy, wszyscy i od poczęcia. Starajmy się każdego dnia działać na rzecz uświadamiania tych, którzy wciąż podważają wartość ludzkiego życia, tak aby i oni dostrzegli coraz więcej piękna życia ludzkiego wokół siebie. Dzięki pomocy tych, którzy już teraz dostrzegają to piękno od poczęcia, Fundacja Małych Stópek, która jest organizatorem Marszu dla Życia w Szczecinie, mogła uratować w zeszłym roku wiele istnień ludzkich, towarzyszyć setkom opuszczonych matek pomagając materialnie i psychologicznie. Nasz udział w Marszu dla Życia pod hasłem „Piękni od poczęcia” jest z naszej strony nie tylko manifestacją dotykania tej wartości, ale i deklaracją towarzyszenia tym wszystkim najsłabszym i najmniejszym, którzy nie są obdarzeni miłością. Anna Piotrowska

Close Menu