Marsz dla Życia i Rodziny już po raz szósty odbył się w Oświęcimiu, w dniu
11 czerwca 2017 roku. Marsz został objęty patronatem honorowym Ks. Biskupa Romana Pindla, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a także Zbigniewa Starca – Starosty Oświęcimskiego i Janusza Chwieruta – Prezydenta Oświęcimia.

Współorganizatorami Marszu byli: Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury.

W tym roku głównym przesłaniem Marszu uczyniliśmy naszą solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy i opieki, a także z tymi, którzy ofiarują swój czas, dając potrzebującym miłość i bezpieczeństwo. Ulicami Oświęcimia w liczbie ok. 1000 osób (bardzo dużo rodzin nawet z malutkimi dziećmi) szliśmy pod hasłem, „Bądźmy dobrzy jak chleb, każdy z nas potrzebuje miłości”, nawiązując nim do przesłania Patrona tegorocznego oświęcimskiego Marszu, świętego Brata Alberta, który nigdy nie pozostawał obojętny na los najbardziej opuszczonych, a którego przykład wyzwala ludzką solidarność i dobroczynność. Rok 2017 został ogłoszony Rokiem św. Brata Alberta, zarówno przez Sejm RP, jak
i Episkopat Polski. Ponieważ każde życie jako bezcenne wymaga ochrony, więc 11 czerwca potwierdziliśmy razem, że przykład życia św. Brata Alberta, dawania radości osobom słabszym i potrzebującym pomocy w każdej postaci, przynosi radość i szczęście także nam, czyniąc nas wszystkich przez to Rodziną, Wspólnotą. Wzorem innych miast w Polsce, kolejny raz chcieliśmy opowiedzieć się za poszanowaniem każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz afirmacją rodziny, podkreślając jej znaczenie w życiu każdego z nas
i społeczności, w której żyjemy. W tym roku w Marszu czynnie uczestniczyły środowiska, grupy wsparcia, stowarzyszenia zajmujące się opieką i pomocą drugiemu człowiekowi, zwłaszcza niepełnosprawnym dzieciom jak i starszym. Przemarsz ulicami Oświęcimia wszystkich ludzi, dla których miłosierdzie ma wymiar konkretnego codziennego oddania siebie drugiemu człowiekowi, pokazał publicznie jak wiele jest wokół dobra, o którym nie wiemy.

Marsz rozpoczął się Mszą św. o godz. 13.15 w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu pod przewodnictwem JE ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego. Po Mszy św. nastąpił przemarsz
w kolorowym i radosnym korowodzie ulicami Oświęcimia: Tysiąclecia, Nojego, Pilata, Olszewskiego, Słowackiego, Tysiąclecia. Marsz dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu, zakończył rodzinny piknik przy Oświęcimskim Centrum Kultury, gdzie całe rodziny pięknie wspólnie się bawiły i świętowały. Głównym punktem pikniku był koncert ELENI. Po nim odbywały się prezentacje stowarzyszeń działających na terenie Oświęcimia
i w okolicy zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy. Niektórzy po raz pierwszy publicznie opowiadali na czym polega ich działalność i ile dobrego dzieje się na rzecz osób potrzebujących szczególnej troski. Te prezentacje ujawniły też jakimi  talentami obdarzeni są ci ludzie, gdyż wielu z nich prezentowało swoje zdolności artystyczne, zwłaszcza muzyczne i wokalne. Wszystko zakończył koncert zespołu Włóczykije.