Marsze dla Życia i Rodziny w Polsce organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości życia ludzkiego od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci

Marsze mają przede wszystkim pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną, jak również dla uwypuklenia najważniejszych aspektów obrony życia i rodziny, każdego roku organizowane są pod innym hasłem. Zawsze też wyrażają oczekiwanie takich zmian społeczno-prawnych które zapewnią pełną ochronę życia ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju.

Rok 2018 to rok niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń:

  1. 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
  2. 40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II
  3. Referendum konsultacyjne ws. nowej Konstytucji RP
  4. Wybory do samorządów lokalnych

W związku z ww. wydarzeniami w przestrzeni publicznej będzie się toczyć pogłębiona refleksja nad naszą tożsamością i wartościami których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta powinna służyć do wyciągnięcia wniosków i jasnego określenia fundamentów na których będziemy budować przyszłość Ojczyzny.

Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej podmiotowości. Nie ma wątpliwości, że przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach.

Największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał nam o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny.

Biorąc to wszystko pod uwagę wychodzimy na ulice polskich miast aby pod hasłem „Polska rodziną silna!” wyrazić wdzięczność Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę. Pragniemy dziękować naszym przodkom za przechowanie dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi o naszej tożsamości. Chcemy jednocześnie wyrazić wobec władz publicznych oczekiwanie budowania przyszłości Polski na wartościach przechowywanych i chronionych przez poprzednie pokolenia Polaków – wiary i szacunku do życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju, wartości małżeństwa kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa oraz jak najlepszego wychowania młodego pokolenia. Będziemy też oczekiwać zawarcia tych kwestii w przyszłej Konstytucji i innych prawach Rzeczypospolitej. Udział w Marszach dla Życia i Rodziny niech stanie się dla każdego uczestnika zobowiązaniem do udziału w wielkim dziele odnowy moralnej naszej Ojczyzny.

Hasło „Polska rodziną silna!” podkreśla zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i wszelkiej pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny niech będą płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.